Page:Sibu Congkan Xubian282-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-184.djvu/122

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 ︹寺觀︺天應寺在㕔城東南羅生山墀前之地雨則暵晴反潤屢驗不爽故名來鳳寺

  在㕔城南來鳳山古為龍鳳神祠忠孝寺在㕔城南三十里九龍山下西盟寺

  在㕔城西寶峯山昔為摩伽佗修定之所寺燬今建玉皇閣䕶珠寺在㕔城西北十五里

  土官孟氏建舊傳有龍以珠戯偶失之為孟所得俄而雷雨大作孟懼適寺成塑像遂納珠於佛腹

  

 ︹名宦︺︹明︺陳昇金齒指揮使正統間麓川平調騰衝司築城濬池開墾田野軍民利之

  福夀元右丞相布哈之孫景泰中封南安伯鎮騰衝金齒芒市長官司刀放革潛結麓川遺孽

  思卜發為變福夀設䇿擒之 布哈舊作⺊花今改正陳鑑成化間任騰衝指揮同知以騰

  越無學請於巡按樊瑩建之賀元忠呉縣人宏治四年為金騰兵備道將去行李蕭然郡

  人聚百金於驛亭為贈元忠正色却之因相與泣下後人目其亭曰却金亭王維賢