Page:Sibu Congkan Xubian282-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-184.djvu/18

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  錫元江人為本營把總雍正十年猓賊叛戰於他郎先登死之事   聞贈廕張文秀

  新平人新嶍營把總分防揚武壩猓賊至力屈死之   賜贈廕馬匡周元江人性孝友

  工書畫任廣南守備乾隆六十年出師黔楚屢著戰功後以追賊中標亡猶持㦸不僵有㒓卒負回

     予廕入祀昭忠祠

 ︹流寓︺︹明︺周官江西人能詩工草書性剛直敢言明末棄官逰滇從臨安入元江一時士人多

  所請正後卒於郡

 ︹本朝︺鄧魁春撫州人號梅庵學問綜博順治初至元江教授生徒多所成就

 ︹列女︺︹明︺馬宗範妻白氏元江人年少夫亡守節五十餘年同郡李儒妻楊氏夫卒

  欲以身殉姑知有遺腹曲諭之乃拮据襄事生子聖希教之成名又何源深妻曾氏楊得先妻馬氏

  王諍妻黄氏均苦節終身何源清妻李氏元江人夫亡服毒死楊氏女