Page:Sibu Congkan Xubian282-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-184.djvu/20

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  胡氏董繼世妻張氏均乾隆間 旌魏正儒妻蘇氏新平人夫亡守節乾隆間 旌

  温瑞暘妻何氏元江人夫亡守節與同州董惟璽妻張氏段鳴珂妻梁氏陳有基妻

  李氏髙璋妻李氏李文沛妻陳氏段鳴玉妻蔣氏均嘉慶間 旌王曙妻朱氏

  人夫亡守節與同縣任佃妻盧氏郭永新妻李氏陳𣗳道妻楊氏黄繼妻陶氏均嘉慶間 旌

 ︹仙釋︺︹明︺月光道人正徳間雲遊至郡結廬金鰲山麓兀坐不言日啖菜根少許如是數

  年忽一日不知所在人往覓之見壁間書一絶句而去陳羽士嘉靖間棲東山目光如電

  郡嘗旱延至城中甘雨随注居二十年化去

 ︹土産︺檳榔一名仁頻𣗳髙數丈旁無附枝正月作居四月開花每房百餘實蘆子

  谷中夏花秋實蔞葉家園遍種葉大如掌纍藤於𣗳無花無果冬夏長青採葉合檳榔食之味

  降真香 茘枝僅數本SKchar薄味酸蜜多羅𣗳髙數丈實從幹生大如