Page:Sibu Congkan Xubian282-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-184.djvu/44

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 ︹形勢︺景東山峙其西蒙樂山聳其北地接極邊控阨

  之所明統蒙樂為屏屹爾崆峒之勢蘭津若帶儼

  然江漢之長

 ︹風俗︺民多僰夷田皆種秫眀統性本馴樸漸習書史

  

 ︹城池︺景東廳城周二里門四舊係衞城明洪武二十三年建 本朝康熙中修乾隆元年

  

 ︹學校︺景東廳學在廳城南三里錦屏山下明萬厯十五年遷建景東衛學二十四年改為

  府學 本朝順治十七年即徐指揮舊宅立廟學康熙二十二年重修二十七年改建明倫堂乾隆

  三十五年改為廳學入學額數二十名新城書院在廳治眀萬厯中建開南書