Page:Sibu Congkan Xubian282-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-184.djvu/72

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  廬墓白烏羣集其側吳三桂反强官之拒不往教授以終同郡熊兆鎰馬㕘李北有俱康熙初舉人

  不屈於逆藩事平各授以官危斯泰蒙化人父光遠覯疾斯泰時年十二衣不解帶晝夜

  侍側父死一慟而絶李士奇蒙化貢生制行端方康熙間吳逆脅之以官不受

 ︹流寓︺︹明︺王汝敬字敬夫山西代郡人隨父任蒙化寓此敎授生徒崇尚四禮俗一變

  慎字用修新都人嘉靖初議禮謫戍遊寓蒙化之冷泉菴士多從之曹學字行之四川人

  嘉靖初客遊滇中寓居蒙化能詩工畫性嗜酒日置錢與壺於驢背遣入肆人皆知爲曹之驢也居

  蒙化數年卒他日驢經其墓撞死墓側

 ︹列女︺︹明︺趙宣奴妻楊氏蒙化人宣奴早殁年幼矢志孝事翁姑有諷之改嫁者舉

  刃自誓撫子忠成景泰六年受旌左剛妻張氏剛世襲蒙化土知府早殁氏勵志如

  一二子相繼承襲成化三年建坊表之唐齡妻胡氏蒙化人夫任百户早卒氏年二