Page:Sibu Congkan Xubian282-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-184.djvu/9

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   等十姓戍之又開威逺等處置威逺瞼宋時和泥蠻侵據其地明統志宋

   時儂智高之黨竄於此和泥又開羅槃甸居之後為㱔麽徒蠻阿僰諸部

   所有元初内附尋復叛至元中遥立元江萬户府

   以覊縻之後於威逺更置元江路隸雲南行省明

   洪武十五年改為元江府永樂四年改為元江軍

   民府隸雲南布政使司

  本朝順治十八年改曰元江府屬雲南省乾隆三十

   五年改直隸州領縣一

   新平縣在州北二百里東西距四百六十里南北距五百里東至臨安府嶍峨縣界九十里

   西至鎮沅州恩樂縣界三百七十里南至本州界二百里北至楚雄府南安州界三百里東南至臨