Page:Sibu Congkan Xubian283-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-185.djvu/106

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   尋改所為衞二十九年復升為軍民指揮使司永樂中改屬貴州都司萬厯三十六年又置貴定縣

   屬貴陽府 本朝康熙二十六年省新添衞入貴定縣龍里縣在府城東五十里東西距

   五十五里南北距七十里東至貴定縣界三十里西至貴筑縣界二十五里南至定番州界五十里

   北至貴筑縣界二十里東南至都勻府都勻縣界一百九十里西南至定番州界一百二十五里東

   北至貴定縣界二十里西北至貴筑縣界五十里唐宋時為羅甸蠻地元置龍里州大德元年改置

   平伐等處長官司屬新添葛蠻安撫司明洪武二十三年置龍里衞屬貴州都司二十九年升為軍

   民指揮司 本朝康熙十一年改龍里衞為龍里縣屬貴陽府修文縣在府城北五十里東

   西距一百一十里南北距一百里東至開州界六十里西至大定府黔西州界五十里南至貴筑縣

   界二十里北至黔西州界八十里東南至貴筑縣界六十里西南至安順府清鎮縣界五十里東北

   至遵義府遵義縣界一百二十里西北至黔西州界五十五里漢牂牁郡地元置落邦札佐長官司