Page:Sibu Congkan Xubian283-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-185.djvu/150

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   使宋昂曡石為橋曰濟番橋大慈橋在府城西南五里四方河上金鎖橋

   城西門外定番廣順往來之路阿江橋在府城西十里通濟橋在府城西北三里一

   為頭橋又一里為二橋又一里為三橋統名之曰通濟三江橋在府城西北四十里跨三

   洪濟橋在府城北十五里俗名土橋仙臨橋在府城北二十里上有仙人足

   跡旁有松梵庵麥架橋在府城北三十里麥架鋪通水西大道珍珠橋在貴定縣

   東十里路通平越麥新橋在貴定縣西跨麥新溪上惠政橋在貴定縣西二十里

   跨甕城河上即甕城橋甕侶橋在貴定縣東北廣濟橋在龍里縣西南一名水橋

   跨原溪上為往來必經之路永通橋在龍里縣西三里簸箕大橋在龍里縣

   北跨簸箕河上程番橋在定番州西二里墨綠橋在廣順州東五里天生

   橋在廣順州北三十里遊名山記石壁千仞環遶如城水逕其下信天造也通志在州東從仁里