Page:Sibu Congkan Xubian283-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-185.djvu/34

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  縣四員遵義桐梓綏陽仁懷縣學敎諭四員 訓導三員

  仁懷縣舊有訓導乾隆四十一年典史四員

  平越直隸州知州舊為平越府嘉慶三年改為直隸州州學學正

  訓導 吏目 知縣三員甕安湄潭餘慶舊有黄平知州嘉慶三年

  改隸鎮遠府舊有平越知縣嘉慶三年縣學敎諭三員 訓導三

  員 典史三員

  松桃直隸廳同知舊為松桃同知隸銅仁府嘉慶二年改為直隸廳廳學

  訓導嘉慶二年設經厯嘉慶二年設

  普安直隸廳同知舊為普安州屬興義府嘉慶十四年升為直隸州十六年改為

  直隸廳學學正嘉慶十六年設照磨嘉慶十六年設驛丞亦資孔驛