Page:Sibu Congkan Xubian283-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-185.djvu/81

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   鴻圖繕城飭備招集拊循民恃為固升平越知府會勻哈叛苗與邦彦相倚為亂巡撫王瑊及御史

   傅宗龍使監㕘將胡從儀及都司張雲鵬軍分道搜山所向摧破以功擢副使分巡新鎮道時鴻圖

   駐平越轄下六衞㕘議段伯炌駐安莊轄上六衞千餘里閒奸宄屏息崇禎初以右㕘政分守銅仁

   諸府苗畏其威不敢竊發胡從儀山西人天啟三年分鎮新添偏橋諸衞先是下六衞積苦

   苗患從儀徧厯苗洞得其山川險易出沒之路畫地分守柝聲相聞四年以逰擊援普定功多既而

   破賊長田以㕘將討平勻哈又與諸將平老蟲添又平苗賊汪抱角進都督僉事召為保定總兵官

   卒於京邸黔人為立真將軍碑朱燮元山陰人天啟四年安邦彦陷貴州巡撫王三善軍沒

   明年廷議命燮元以兵部尚書督貴州雲南廣西諸軍移鎮貴陽六年燮元以父喪歸代以尚書張

   鶴鳴鶴鳴視師年餘未嘗一戰崇禎元年復召燮元代之兼巡撫貴州時寇亂久井里蕭條貴陽民

   不及五百家燮元招流移廣開墾募勇敢檄雲南兵下烏撒四川兵出永寕下畢節而親率大軍駐