Page:Sibu Congkan Xubian284-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-186.djvu/12

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   司三

   普定縣附郭東西距一百二十里南北距九十里東至安平縣界六十里西至鎮寕州界六

   十里南至貴陽府廣順州界五十里北至大定府平遠州界四十里東南至安平縣界五十里西南

   至鎮寕州界四十里東北至清鎮縣界五十里西北至平遠州界八十里漢牂牁郡地元置普定縣

   隸普定路尋改為府明洪武初於普定府増置普定衞二十五年升為軍民指揮使司屬四川布政

   正統三年改屬貴州都司 本朝康熙十一年改為普定縣為府治永寕州在府城西

   一百四十里東西距一百里南北距一百五十里東至鎮寕州界七十里西至興義府安南縣界三

   十里南至興義府貞豐州界一百一十五里北至本府郎岱廳界三十五里東南至貴陽府定番州

   界二百二十里西南至興義府安南縣界八十里東北至大定府平遠州界九十里西北至興義府

   普安縣界八十里漢唐為牂牁郡地元置永寕州屬普定府後廢明洪武十六年仍置永寕州屬普