Page:Sibu Congkan Xubian284-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-186.djvu/127

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  味泉水極甘通志水自竇中出其味清冽四方井在黄平州治源出石𨻶今名大井

  井在黄平州西南黔記明洪武閒岷王之國無水命鑿於驛

 ︹古蹟︺思王故城在府城東唐武德三年置屬思州後廢舊唐書地理志思王屬思州貞觀

  元年改屬務州四年改屬思州元和志縣至思州水路三百里思南府志今鎮遠府東八十里有思

  王故思邛故城在府城東南唐開元四年開生獠置屬思州五代時廢元和志思邛

  縣西北至思州二百九十里寰宇記按縣道四夷述云此邑最僻遠東南至錦州常豐縣二百里東

  北至溪州三亭縣四百里府志思邛廢縣在府東南九十里邛水故城在府城東南宋

  置屬思州元改為定安縣後復故名明置邛水司於此宋史地理志思州政和八年領邛水縣宣和

  四年廢為堡隸黔州紹興元年復明統志元置定安縣後改邛水縣洪武五年改置邛水十五洞蠻

  夷長官司府志邛水廢縣在府城東南八十里元帥府故城在府城東中河山黔記元