Page:Sibu Congkan Xubian284-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-186.djvu/48

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  氏並以節旌

 ︹本朝︺羅廷勝妻馬氏郡人年二十六夫卒其父與翁屢勸改適不從越數年父遂私

  為許聘已有成議氏聞之至夫墓所𡘜竞日歸家自縊全洪圖聘妻袁氏

  名淑秀幼工書史未嫁而洪圖卒女時年十六聞之書絶命詞一首閉户自縊牟應綬妻

  韓氏郡人應綬卒於粤東氏扶櫬歸里毁容斷髪守志終身梅運昌妻李氏

  郡人運昌令江津遇寇被難氏年二十五之夫任中途聞變抱孤匿山中淬利刃以防不測事定抵

  家守節訓子登賢書年六十餘卒康熙三十一年 旌同郡劉始和妻徐氏羅偉妻杜氏均康熙年

   孫 成祿妻程氏普定人夫歿守節康熙五十七年 旌同縣崔國正妻潘

  氏雍正四年 旌潘奎妻呉氏清鎮人夫卒撫孤以守未幾殤氏曰吾所以不即死

  者以有此孤耳今復何望遂自縊趙君彩妻召氏郡人夫歿守節乾隆四年 旌