Page:Sibu Congkan Xubian285-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-187.djvu/70

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  以灌田通志縣之得名以此魚子孔泉在龍泉縣西北鳳凰山下黄魚泉

  泉縣北二十里名勝志水泛則黄魚羣出大者百餘觔𡻕豐則魚出益廣天井在府城西一百

  二十里平地湧出灌溉甚多又府南有甘谷井縣前井在龍泉縣治南其孔有三水甚清冽

  居民利之鹿井在龍泉縣東南四十里四約囤之石峽閒深丈餘其水味鹹野鹿每餂之輒墮

  

 ︹古蹟︺廢夷州在龍泉縣西北唐初置五代時入於蠻舊唐書地理志武德四年置夷州於思

  州安夷縣領夜郎等十三縣貞觀元年廢夷州四年復置夷州於黔州都上縣十一年又自都上移

  綏陽天寶元年改為義泉郡乾元元年復為夷州領縣五 按唐夷州三徙其地在故安夷都上綏

  陽三縣今綏陽屬遵義府廢承州在龍泉縣西北宋大觀中置尋廢宋史地理志本羈縻夷

  大觀三年酋長獻其地建為承州領綏陽都上義泉安夷洋川五縣宣和三年廢牢州