Page:Sibu Congkan Xubian285-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-187.djvu/90

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


   湖南沅州府界十里西南至青谿縣界五里東北至沅州府界五里西北至本府界四十里漢武陵

   郡地明洪武二十三年置平溪衛隸湖廣都司 本朝雍正五年改衞為玉屏縣𨽻思州府

   谿縣在府城南九十里東西距七十五里南北距六十五里東至玉屏縣界二十五里西至鎮

   遠府鎮遠縣界五十里南至鎮遠縣界四十五里北至本府界二十里東南至湖南沅州府界五十

   里西南至鎮遠縣界二十里東北至玉屏縣界二十五里西北至鎮遠縣界二十五里漢武陵郡地

   洪武二十三年置清浪衛隸湖廣都司本朝雍正五年改衛為青谿縣𨽻思州府 都 素

   長官司在府城西北九十里本思州地明永樂十一年置於馬口砦正長官何姓副長官周

   施溪長官司在府城東北二百二十里元為施溪漾頭長官司明洪武元年改置

   施溪長官司於丹坪砦長官劉姓黄道溪長官司在府城東北一百二十里元置

   洪武五年改置於茅坡砦二十五年遷治武陵坪即今治正長官劉姓副長官黄姓