Page:Sibu Congkan Xubian286-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-188.djvu/54

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  乾隆四十一年増三名嘉慶七年又増二名定為二十三名平遠州學在州治北 本

  康熙四年建入學原額十五名乾隆四十一年裁三名定為十二名黔西州學

  治東 本朝康熙四年建雍正四年修入學額數十五名威寕州學舊在州城東南即烏

  撒衞學明正統八年天啟三年為烏酋所燬崇禎二年改建於城南 本朝康熙三年改為府學

  雍正七年改為州學入學原額二十二名嘉慶七年裁二名定為二十名畢節縣學

  城南舊為畢節衞學明萬厯十八年建 本朝康熙二十六年改為縣學三十一年重建入學額數

  十五文龍書院在府城内 本朝乾隆十五年萬松書院在府城北

  本朝乾隆四十五年建平陽書院在平遠州城内 本乾隆二十年文峯

  書院在黔西州城東 本乾隆四十三年獅山書院在黔西州城西 本朝乾

  隆五十八年建