Page:Sibu Congkan Xubian287-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-189.djvu/26

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  溪在桐梓縣北亦名小溪在縣北一百里源出山箐北流入南川綦江縣界即綦江之上流也亦

  曰夜郎溪虎溪在正安州西南七十里流經州南入三江貫珠溪在正安州西南八十

  里方輿勝覽在州東南五十里明統志源出虹轉山下流屈曲合三江九節灘在府城東

  南烏江中明萬厯中奢崇明作亂其子寅據遵義官軍討之戰於九節灘復追敗之於南城外鑼岡

  渡遂復遵義紫蓮池在綏陽縣東里許荒田數畝浸而為池自生紫蓮金子池

  在綏陽縣西金子壩大可百畝天王池在仁懷縣東南三百里龍泉在府城北二十

  里又正安州西南亦有龍泉明統志龍泉有二一在宣慰司北二十里一在真州長官司西南六十

  里俱深澄莫測相傳有龍居其中魚泉在仁懷縣南七里其泉有二俱在溪邊每春三月出

  魚味甚嘉過期即不復出温泉在仁懷縣西十五里泉水常温相傳浴之可愈疾易氏

  井在府城南明統志其泉味甘四時清潔不涸古有易姓者居其側海風井在府城西