Page:Sibu Congkan Xubian288-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-190.djvu/25

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  員以上正筆帖式四員由本處挑𥙷額設委筆帖式八員由滿兵帖寫内挑補卡倫

  侍衞十五員由京挑派三年更換軍臺委筆帖式六員

  參贊大臣一員乾隆二十七年設二員二十九年裁一員嗣後𥙷放無定制

  撫民同知一員乾隆三十一年設舊為理事同知四十五年改今職理事同

  知一員乾隆四十五年増設巡檢四員惠遠城一員惠寕城一員乾隆三十

  二年設綏定城一員拱宸城一員乾隆四十五年設 按惠寕城一員乾隆三十六年由綏定

  城移駐綏定城一員兼管塔勒奇城拱宸城一員兼管東察罕烏蘇俱歸撫民同知管轄以上

  各官俱三年更換

  管理惠遠城倉庫糧員一員乾隆四十年設由陜甘兩省同知通判内

  管理惠寕城固勒扎綏定城塔勒奇城各倉