Page:Sibu Congkan Xubian289-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-191.djvu/147

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  西域傳太宗既破龜兹移置安西都䕶府於其國城以郭孝恪為都䕶兼統于闐疏勒碎葉謂之四

  鎮高宗嗣位不欲廣地勞人復命有司棄龜兹等四鎮移安西府於西州其後吐蕃大入焉耆以西

  四鎮城堡並為賊所陷則天臨朝長夀元年武威軍總管王孝傑阿史那忠節大破吐蕃克復龜兹

  于闐等四鎮自此復於龜兹置安西都䕶府用漢兵三萬人以鎮之既徵發内地精兵遠踰沙磧并

  資遣衣糧等甚為百姓所苦言事者多請棄之則天竟不許西域傳四鎮之目有龜兹于闐疏勒碎

  葉而無焉耆與武后紀王孝傑吐蕃諸傳合與地理志不同西域傳又言儀鳳二年令吏部侍郎裴

  行儉將兵送卑路斯為波斯王行儉以其路遠至安西碎葉而還王方翼傳吏部侍郎裴行儉西討

  遮匐奏方翼為副兼檢校安西都䕶又築碎葉鎮城立四面十二門皆屈曲作隱伏出没之狀五旬

  而畢西域諸胡競來觀之因獻方物皆謂安西有碎葉鎮考碎葉城在伊麗河西千里東去焉耆二

  千餘里碎葉處龜兹西北焉耆處龜兹東北兩地判然遥隔新唐書地理志羈縻州焉耆都督府有