Page:Sibu Congkan Xubian292-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-194.djvu/125

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  其後鮮卑擊其左西域侵其右不復自立加以饑蝗降者前後至南單于上言宜及北庭分爭出兵

  討伐破北城南併為一國和帝永元初乃以耿秉為征西將軍與車騎將軍竇憲率騎及南單于衆

  出朔方撃北虜大破之二年南單于復大破北虜單于輕騎數十遯走不知所在其弟右谷蠡王於

  除鞬自立為單于將千人止於蒲𩔖海遣使款塞大將軍竇憲以塞北地空欲結恩北虜乃上書請

  置中郎將領護如南單于故事方欲輔歸北庭會竇憲被誅五年於除鞬自叛還北帝遣任尚追斬

  之破滅其衆後遂無聞先是朔方以西障塞不修鮮卑因此數寇南部單于上言求復障塞乃增置

  緣邊諸郡兵列屯塞下順帝永建中去特若尸逐就單于立左部勾龍吾斯等背叛寇西河單于本

  不預謀中郎將陳龜以單于不能制下逼迫之單于自殺勾龍吾斯等立勾龍王車紐為單于東引

  烏桓西收羌戎及諸胡等數萬人寇掠并涼幽冀四州呼蘭若尸逐就單于兜樓儲先在京歸漢安

  元年立之遣中郎將護送歸國建康初中郎將馬寔募刺殺勾龍吾斯送首洛陽進擊餘黨烏桓七