Page:Sibu Congkan Xubian292-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-194.djvu/127

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  十萬餘人其衆萬餘落或處漠南塞散居緣邊諸部鮮卑舊地馬端臨文獻通考鮮卑東

  胡之支也别依鮮卑山因號焉漢初為冒頓所破遠竄遼東塞外與烏桓相接未嘗通中國光武初

  與烏桓寇鈔北邊建武二十一年遼東太守祭肜擊破之由是内屬和帝永元中竇憲遣右校尉耿

  夔擊破匈奴北單于遁走留者尚有十餘萬落鮮卑因此徙其地而有其人由此漸盛或降或畔與

  匈奴烏桓更相攻擊桓帝時鮮卑檀石槐者立庭於彈汗山歠仇水上去高柳北三百餘里兵馬甚

  盛東西部大人皆歸焉盡據匈奴舊地東四萬四千餘里南北七千餘里分其地為三部東接夫餘

  ⿰氵⿱山⿵戌小 -- 𣿄貊二十餘邑為東部從右北平以西至上谷十餘邑為中部從上谷以西至燉煌接烏孫二十餘

  邑為西部各置大人主之魏時步度根立衆稍衰弱不為寇害軻比能本小種鮮卑以勇健不貪推

  為大人衆遂强盛後幽州刺史王雄遣勇士刺殺比能立其弟素利彌加厥機在遼西右北平漁陽

  塞外其後諸子爭立衆離散諸部大人慕容拓跋更盛焉奚舊地寰宇記奚本東部鮮卑之