Page:Sibu Congkan Xubian292-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-194.djvu/136

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  以降擒温傳奉職還餘衆保狼山永隆中温傳部又迎頡利族子伏念於夏州走度河立為可汗諸

  部響應復詔行儉討之行儉兵壁代之陘口緃反閒因擊敗之伏念益北留輜重妻子保金牙山行

  儉遣部將掩得其輜重乃北走保細沙行儉遂虜伏念送京師斬東市永淳元年骨咄祿又反骨咄

  祿者頡利之疎族伏念敗骨咄祿嘯亡散保總材山又治黑沙城有衆五千盜九姓畜馬稍强大乃

  自立為可汗以弟默啜為殺咄悉匐為葉護時單于府檢校降户部落阿史德元珍者為長史王本

  立所囚會骨咄祿來寇元珍請諭還諸部贖罪許之至即降骨咄祿與為謀遂以為河波達千悉屬

  以兵乃寇單于府北鄙垂拱閒連寇朔代掠吏士右鷹揚衞大將軍黑齒常之與戰黃花堆大破之

  追奔四十餘里遯走磧北天授初骨咄祿死默啜自立為可汗契丹首領李盡忠等反黙啜請擊賊

  自效乃引兵擊契丹盡獲其家口酋長崩潰武后嘉其功冊為特進頡跌利施大單于立功報國可

  汗初咸亨中突厥内屬者分處豐勝靈夏朔代閒謂之河曲六州降户至是默啜索此降户兼請粟