Page:Sibu Congkan Xubian292-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-194.djvu/91

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  柰曼多羅達爾漢郡王崇德元年封

  巴林右翼親王品級多羅郡王順治七年由鎮國公晉封郡王乾隆

   十九年加親王品級所屬有不掌旗輔國公一乾隆二十一年

   左翼固山貝子順治五年封所屬有不掌旗貝子一順冶五年封世襲

  扎嚕特右翼多羅達爾漢貝勒順治五年封所屬有不掌旗鎮國公

   順治五年封世襲公品級台吉一乾隆四十八年

  左翼多羅貝勒順治五年封

  阿嚕科爾沁多羅貝勒順治五年貝子晉封

  翁牛特右翼多羅杜棱郡王崇德元年封所屬有不掌旗鎮國公二一

   崇德八年封世襲一康熙六十一年封輔國公㝷晉貝子累襲至嘉慶二十一年降襲鎮國公