Page:Sibu Congkan Xubian292-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-194.djvu/98

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   郡王品級多羅貝勒一康熙三十年封乾隆二十二年加郡王品級

   鎮國公二康熙三十年封貝勒後降襲一雍正六年授一等台吉後晉封

   輔國公六康熙三十年封貝子後降襲一康熙三十六年由一等台吉晉封一康

   熙五十年由一等台吉晉封一康熙五十三年授一等台吉雍正二年晉封所屬有不掌旗輔

   國公一雍正十年封一雍正二年封一乾隆二十一年

   一等台吉九康熙三十年授一康熙三十年授所屬有不掌旗輔國公一雍正

   二年封一康熙三十六年授一康熙四十八年授一雍正四年授一乾隆二十三年授一乾隆

   二十年授一乾隆二十一年授一乾隆二十年

  喀爾喀賽因諾顏部賽因諾顏扎薩克和碩親王

   康熙三十六年由郡王晉封親王所屬有不掌旗鎮國公一一等台吉一本旗外統轄二十三