Page:Sibu Congkan Xubian293-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-195.djvu/87

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  公世襲掌前旗至第四世莽塞因罪革去掌旗留

  公爵授伊族人畢哩衮鄂齊爾為一等台吉掌旗

  凡五世後仍以輔國公掌旗至嘉慶十三年以恩

  克托克托琥襲封凡十世順治五年封布木巴為

  鎮國公世襲掌後旗至乾隆四十二年以固嚕扎

  布襲封凡八世其貢道由山海關固穆舊作古木今改正

  前旗駐古爾板插漢在喜峯口東北一千四百八十七里東西距二百三十里南北距四百里

  東至 盛京奉天府永吉州界一百七十里西至科爾沁界六十里南至 盛京邊牆二百八十里

  北至科爾沁界一百二十里東南至邊牆三百里西南至邊牆二百四十里東北至科爾心界二百

  七十里西北至科爾沁界一百四十里