Page:Sibu Congkan Xubian293-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-195.djvu/89

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  喀喇托賴圖岡在前旗東八十里巴烟布他岡在前旗西六十里

  混同江在前旗東一百七十里土人呼吉林江自 盛京永吉州西北出邊流入境東北流

  㑹嫩江又東折入後旗地又東北流㑹黒龍江東入海嫩江即腦温江亦曰諾尼江在前旗

  東北二百七十里自扎賚特界流入境南流㑹吉林江 按嫩江古名難水亦曰那河明時名腦温

  江又名忽刺温江詳見黑龍江伊爾們河在前旗東南二百二十里源出永吉州境内北

  流出邊受南來之烏蘇土烏海河㑹一秃河入吉林江烏蘇土烏海河在前旗東

  南二百五十里源出邊内流入境東北流㑹伊爾們河一秃河在前旗南二百二十里源

  出永吉州境内北流出邊經龍安城又東北流㑹伊爾們河入吉林江西訥河在後旗南

  三十里即烏葉爾河分流南流㑹諾尼江烏葉爾河在後旗西十五里白杜爾伯特界流

  入境西南流入諾尼江牛川𫎇古名烏庫爾在後旗西北十五里即諾尼江分流東南流㑹