Page:Sibu Congkan Xubian294-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-196.djvu/26

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


大清一統志

 喀爾喀左翼一旗駐察罕和碩圖在喜峯口東北八百四十里東西距一百二十五里南北

  距二百三十里東至科爾沁界七十五里西至柰曼界五十里南至土默特界一百里北至扎嚕特

  界一百三十里東南至土默特界一百四十里西南至柰曼界一百三十里東北至扎嚕特界一百

  四十里西北至翁牛特界三百三十五里至 京師一千二百十里

︹建置沿革︺本古鮮卑地唐屬營州都督府後入於奚

  遼為上京道南境金屬北京路明為喀爾喀所據

  其酋衮布伊勒登素役屬於西路扎薩克圖汗後

  與有隙率部落來降

 本朝康熙三年封為多羅貝勒世襲掌旗至嘉慶二