Page:Sibu Congkan Xubian294-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-196.djvu/88

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  地也括地志謂勝州連谷縣本秦九原郡明統志謂在陜西神木縣皆誤臨沃舊城

  原舊城東漢置屬五原郡後漢末省水經注河水東過臨沃縣南注石門水自石門障東南流逕臨

  沃城五原舊城在九原舊城西漢置縣屬五原郡後漢末省水經注九原縣西北接

  對一城蓋五原縣之故城也宜梁舊城在九原舊城西漢置屬五原郡後漢末省水經

  注河水東逕宜梁縣故城南闞駰曰五原西南六里今世謂之石崖城成宜舊城

  原舊城西漢書地理志五原郡成宜中部都尉治原亭西部都尉治田辟有鹽宫後漢書南匈奴傳

  建武二十六年遣中郎將段郴副校尉王都使南單于其庭去五原西部塞八十里水經注河水自

  西安陽東逕田辟城南又東逕成宜縣故城南又東逕原亭故城西安陽舊城

  原舊城西陰山南漢置屬五原郡後漢末省水經注河水逕朔方縣東北屈南過五原西安陽縣南

  河目舊城在九原舊城西漢置屬五原郡後漢末省水經注河水自陽山南南屈逕河目