Page:Sibu Congkan Xubian295-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-197.djvu/121

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  勒坦郭勒實黄河真源也插漢峯在青海中近西岸與魁孫拖羅海山東西對峙其峯卑小

  多土少石都崙巴圖爾峯近洮河源共有七峯榆谷在西寕邊外西南後漢書

  西羌傳元帝時研種孫燒當立更以燒當爲種號自燒當至元孫滇良世居河北大允谷種小人貧

  先零卑湳數侵犯之奪居其地大榆中由是始强永元十四年隃糜相曹鳳上言西戎爲害常從燒

  當種起所以然者以其居大小榆谷土地肥美南得鍾存以廣其衆北阻大河因以爲固又有西海

  魚鹽之利緣山濱水以廣田畜故能强大常雄諸種今者衰困亡逃棲竄宜及此時建復西海郡規

  固二榆廣設屯田隔塞羌胡交關之路於是拜鳳爲金城西部都尉後金城長史上官鴻又開置歸

  義建威屯田二十七部侯霸復上置東西邯屯田五部増留逢二部帝皆從之列屯夾河合三十四

  部其功垂立至永初中諸羌叛乃罷水經注河水自西海郡東逕允州而厯大榆小榆谷北注羌迷

  唐鍾存所居也行都司志榆谷在金城西二百里漢西羌居此緣山濱水以廣田畜胡三省通鑑注