Page:Sibu Congkan Xubian295-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-197.djvu/147

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  德六年於甘松防置芳州隋廢屬同昌郡唐復置尋没於西番隋書地理志同昌郡封德後周置又

  立芳州及深泉郡開皇初郡廢太業初州廢又常芬後周置恒香郡開皇初郡廢元和志芳州禹貢

  梁州之域秦漢至魏皆諸羌所居後魏吐谷渾入據焉周武成中西逐諸戎始有其地乃於三交口

  築城置甘松防建德中改為芳州以地多甘松芳草為名領恒香深泉二郡大業二年州郡俱廢以

  縣屬扶州隋氏䘮亂陷於宼賊武德元年西邊平定復於上芳縣置芳州上元二年陷於西番東南

  至扶州三百里西南至羌直州一百六十里管縣三常芬縣郭下恒香縣東北至州十五里貞觀二

  年置𭔃理恒香戍丹嶺縣東南至州二十里本隋舊縣開皇十九年置所管皆黨項諸羌界内雖立

  縣名無城郭居處高宗上元二年州陷吐蕃廢舊貴德州在和州西八百二十里即今貴

  德堡元置屬吐蕃等處宣慰司明為歸德所元史河源附錄至元十七年篤什往來河源過崑崙北

  約行半月至貴德州地名必齊勒始有州治官府河州志地多水田花果蔬禾鳥獸魚畜不異中華