Page:Sibu Congkan Xubian295-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-197.djvu/89

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   積石山覽觀河源馳破虜車重兩軍㑹於大非山破邏真谷伏允子順斬天往王舉國降伏允懼遁

   磧中自經詔封順西平郡王號趉胡吕烏甘足可汗龍朔三年吐蕃滅吐谷

   渾盡有其地唐書吐谷渾傳吐谷渾居甘松山之陽洮水之西南抵白蘭地數千里自

   晉永嘉時有國至龍朔三年吐蕃取其地凡三百五十年及此封嗣絶矣宋亦為吐蕃

   地元為貴德州及吐蕃朶甘斯等處屬吐蕃等處

   宣慰司明為西番地洪武十六年青海酋長史刺巴等七人來歸賜文綺寶

   鈔青海又曰西海水草豐美番人環居之專務畜牧日益繁滋素號樂土 朶甘斯舊作朶甘思今

   正德四年始為𫎇古部酋所據屢為邊患名曰

   海寇𫎇古額伯爾及阿爾秃厮𫉬罪其主擁衆西奔瞰知青海饒富襲破之大肆焚掠番人多

   遠徙其留者反為所役屬自是甘肅西寕始有海寇之患正徳九年總制彭澤搗其巢寇遁走焉斯