Page:Sibu Congkan Xubian297-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-199.djvu/10

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   將攻戰終莫能勝二十六年平秀吉死諸倭徹兵

   歸朝鮮之禍始息

  本朝天聰元年

太宗文皇帝命大貝勒阿敏貝勒濟爾哈朗等征朝鮮屢

   戰皆捷遂克義州分兵搗鐵山又克安州至平壤

   城朝鮮國王李倧懼攜妻子遁江華島遣其弟李

   覺來貢獻求和

許之以李覺還尋遣歸七年朝鮮復皆盟遣英俄爾岱等

   齎書往責之崇德元年復遣朝鮮使臣羅德憲李

   廊歸國遣書國王不報是年