Page:Sibu Congkan Xubian297-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-199.djvu/110

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 本朝順治十年遣使請貢康熙四年七年十一年皆

  入貢十二年暹羅國王森列拍臘照古龍拍馬嘑

  陸坤司由提呀菩埃遣使來進貢并請封興奉

㫖給予誥命并駝紐鍍金銀邙嗣後朝貢不絶六十一年

諭令暹羅國運米三十萬石於福建等處糶賣免其收税

  是年貢使至  諭該國運未三十萬石於福建廣東等處並  諭大學士等曰暹羅國人

  言其地未甚饒裕銀二三錢可買稻未一石朕諭令運未石至福建等處於地方甚有裨益此三十

  萬石係官運不必收税乾隆八年  諭暹羅商人運未至閩朕曽降旨免徵船貨税銀今嵗仍

  復帶未來閩貿易似此源源而來其加恩之處自應著為常例自乾隆八年為始凡外洋貨船帶未

  萬石以上者免船貨税銀十之五五千石以上者免税十之三雍正七年入貢