Page:Sibu Congkan Xubian297-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-199.djvu/40

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  ︹山川︺北岳山在國城北明初朝鮮國王李旦依此為都萬厯中倭據王城背岳山面漢水為

   營即此明統志在漢城府境丸都山在國城東北明統志漢時高句驪王伊夷模都此晉

   時為慕容皝所據天寶山在國城西明萬厯中李如松遣將屯寶山以拒倭即此

   山在國城南漢江東南明萬厯中倭敗於平壤遁還龍山即此神嵩山在開城府北五

   代時王建依此山為都因名其城為松岳志云朝鮮有三都謂平壤漢城及松岳也又有平山嶺在

   開城府西一里其土色皆赤金堂山在黄州三和縣之西北州屬東安路領安岳三和龍

   岡咸從江西五縣志云三和在黄州西南一百里又州境有政方山白山在全州南海中或以

   為即白水山唐咸亨三年高侃擊高麗餘衆於白水山是也又有黑山在白山東南勢甚髙峻其下

   有澳可以藏舟島山在蔚山郡南明萬厯十五年麻貴等攻蔚山倭倭悉走島山於山前連築

   三寨拒守島山視蔚山城高倭又於上新築石城堅甚官軍攻之不克㝷潰還釜山在東萊縣