Page:Sibu Congkan Xubian297-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-199.djvu/93

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 多遣使奉表進貢五年西洋博爾都噶爾國王若

 望復遣使奉表進貢乾隆十八年復遣使進貢嘉

 慶十六年嚴定西洋人傳敎治罪專條先是康熙八年五十

 六年屢禁西洋人在内地開堂𫝊教雍正元年定西洋人除進京效力人員外俱安置澳門不准

 於内地傳敎乾隆五十年釋西洋人吧吔哩咉等十二犯於獄其願留京城者准其赴堂安分居住

 如情願囘者即押送囘澳不許在各處潛藏煽惑滋事嘉慶十六年  仁宗睿皇帝諭曰西洋

 人素奉天主其本國之人自行傳習原可置之不問至若誑惑内地民人甚至私立名號蔓延各省

 實屬大千法紀著該管大臣查明除在欽天監推步供職外其餘西洋人遣令歸國其在京當差之

 西洋人仍當嚴加約束禁絶旗民往來以杜流𡚁至外省地方即不應有西洋人在境潛住除廣東

 省向有西洋人貿易居住之處留心管束勿任私行𫝊敎不遵禁令者按例懲治外其餘各直省通