Page:Sibu Congkan Xubian298-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-200.djvu/14

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


大清一統志

 日本在東海中

︹建置沿革︺古倭奴國後改名日本以近東海日出而

 名也地環海惟東北限大山相傳有五畿七道三

 島共一百十五州統五百八十七郡其小國數十

 皆服屬焉魏志自拘邪韓國渡一海千餘里曰對海國又南渡一海千餘里曰瀚海國又

  渡一海千餘里曰末盧國東南陸行五百里曰尹都國又東南百里曰奴國又東百里曰不彌國又

  南水行二十日曰投馬國又南水行十日陸行一月至邪馬臺國即大倭王所都自是而東而南曰

  斯馬國已百支國伊邪國郡支國彌奴國好古都國不呼國姐奴國對蘇國蘇奴國呼邑國華奴國

  鬼○為吾國奴國邪馬國躬臣國巴利國支維國皆倭所屬後漢建武中元二