Page:Sibu Congkan Xubian298-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-200.djvu/94

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  囉國又西行四十日至蘇羅荼國又西行十一日至西海凡中印度行六月程至南印度又西行九

  十日至供迦拏國又西行一日至海自南印度南行六月程得南海皆施䕶之所述云雍熙

  中有婆羅門僧永世與波斯外道阿里煙同至京

  師永世自言本國名利得國王姓牙羅五得名阿喏你縛衣黄衣戴金冠以七寶爲飾出乘𧰼或

  肩輿以音樂螺鈸前導多遊佛寺博施貧乏其妃曰摩訶你衣綢縷金紅衣𡻕一出多所賑施人有

  冤抑俟王及妃出遊即迎隨申訴署國相四人庶務並委裁制五穀六畜果實與中華無異市易用

  銅錢文漫圓徑如中國之制但實其中不穿貫耳其國東行經六月至大食國又二月至西州又三

  月至夏州阿里煙自云本國王號黒衣姓張名哩里沒用錦綵爲衣每遊獵三二日一還國署大臣

  九人治國事無錢貨以雜物貿易其國東行經六月至婆羅門元太祖定西域至

  東印度地明永樂六年榜葛刺國王靄牙思丁遣