Page:Sibu Congkan Xubian309-程俱-麟臺故事殘本-1-1.djvu/88

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


奏毎御前殿樞宻使先上所有宣諭聖政嘉言宰臣

無由聞知慮成漏落遂詔樞宻副使月録附史事送

中書編入咸平五年從鹽鐡使王嗣宗之請三司奏

事有可紀者判使一人撰録逐季送館大中祥符元

年知樞宻院王欽若陳堯叟始别撰時政記元豐官

制旣行日曆歸祕書省國史案專以著作郎佐郎修

纂别置國史院或實録院修先朝實録國史於是國

史日曆分為二矣雍熈四年九月右𥙷闕直史館胡

旦言國朝自建𨺚元年至雍熈三年實録日曆皆不

告備日曆止慿報狀諸司全無𨵿報至於中書樞宻