Page:Sibu Congkan Xubian309-程俱-麟臺故事殘本-1-1.djvu/99

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


廢此理𫝑然也陛下臨朝旰𣅳睿明四逹動必稽古

言必本經至於裁决萬㡬判别疑𨼆皆出羣臣意表

欲望追唐正觀典故復起居郎舎人職事使得盡聞

明天子德音退而書之以授史官儻以為二府奏事

自有時政記即乞自餘臣寮前後殿登對許記注官

侍立著其所聞關於治體者庻幾謨訓之言不至墜

失上諭存曰史官自黄帝時已有之至漢武帝有禁

中起居注今起居注之名當始於此近世誠爲失職

且人君與臣下言必關政理所言公則公言之所言

私則王者無𥝠自非軍機何用祕宻蓋人臣奏對有