Page:Sibu Congkan Xubian311-趙明誠-金石錄-5-1.djvu/42

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


苐三百十九學生題名

苐三百二十大代華嶽庿碑太武太延五年五月

苐三百二十一後魏華嶽碑興光二年三月

苐三百二十二後魏中嶽碑太安二年十二月

苐三百二十三後魏中嶽碑隂

苐三百二十四後魏孔子庿碑孝文太和元年

苐三百二十五後魏造三級浮圖碑太和十二年七月

苐三百二十六後魏孝文弔比干文太和十八年十一月

苐三百二十七後魏比干碑隂

苐三百二十八比干墓刻