Page:Sibu Congkan Xubian311-趙明誠-金石錄-5-1.djvu/49

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


苐三百八十四東魏賈思同碑興和二年五月

苐三百八十五東魏張早墓誌興和二年十月

苐三百八十六東魏孔子庿碑興和三年十二月

苐三百八十七東魏魏蘭根碑興和四年

苐三百八十八後魏化政寺石窟銘杞嶷造文帝大統七年十二月

苐三百八十九魏岐州刾史王毅墓誌大統九年十月

苐三百九十魏瀛州刾史李公碑武定二年二月

苐三百九十一東魏樂陵太守劉公碑武定二年二月

苐三百九十二東魏劉𧺫貴造像記武定二年五月

苐三百九十三東魏逄元彦造像記武定二年十二月