Page:Sibu Congkan Xubian312-趙明誠-金石錄-5-2.djvu/109

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


第一千八百八十七唐河東監軍康約言碑桞公權撰并正

 大中七年二月

苐一千八百八十八唐蕭頴士庭莎賦正書無姓名大中七年十月

苐一千八百八十九唐吏部尚書髙元𥙿碑蕭鄴撰桞公𫞐

 正書大中七年十月

第一千八百九十唐四證堂碑李商𨼆撰正書 無姓名大中七年十一月

苐一千八百九十一唐司徒薛平碑李宗閔撰桞公𫞐正書

苐一千八百九十二唐𮗚音院記叚成式撰桞公𫞐正

苐一千八百九十三唐𧺫居郎劉公碑劉三復撰桞公𫞐正書上

 三碑皆大中七年