Page:Sibu Congkan Xubian312-趙明誠-金石錄-5-2.djvu/62

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


苐一千五百九十九唐康日知墓誌李紓撰李𢑴正書貞元五年十二月

苐一千六百唐明皇哀册文王縉撰史鎬八分書貞元五年
金石錄卷第八