Page:Sibu Congkan Xubian314-趙明誠-金石錄-5-4.djvu/114

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


表皆云名文洎而碑云名洎字文洎云

   唐嶲州都督姚懿碑

右唐姚懿碑懿崇父也拠碑及唐書宰相丗系表皆云

公諱懿字善意而崇子奕碑与元和姓纂乃云名善意

豈非以字行乎懿隋末唐初人仕至嶲州都督開元間

崇爲宰相立此碑

   唐盧懐慎碑

右唐盧懐慎碑蘓頲撰其叙懐慎官閥甚畧云公諱德

慎字懐慎而史不載其字又云上因㳺鄠杜北望京闕

巋然有公之别廬抵其宅室甚陋據此所書乃眀皇尝