Page:Sibu Congkan Xubian329-洪邁-容齋隨筆-12-01.djvu/102

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


可曰仙客河湟一使典耳擢自胥史目不知書陛下必

用仙客臣實恥之帝不恱因是遂罷相觀九齡集中有

贈涇州刺史牛公碑盖仙客之父譽之甚至云福善莫

大於有後仙客爲國之良用商君耕戰之國修充國羌

胡之具出言可復所計而然邊捍長城主恩前席正稱

其在涼州時與所諌止尚書事亦才一年然則與仙客

非有夙嫌特爲公家忠計耳

    唐人告命

唐人重告命故顔魯公自書告身今猶有存者韋述集

賢注記記一事尤著漫載于此開元二十三年七月制