Page:Sibu Congkan Xubian331-洪邁-容齋隨筆-12-03.djvu/41

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


國朝自太平與國以來以科舉羅天下士士之策名前

列者或不十年而至公輔吕文穆公䝉正張文定公齊

賢之徒是也及嘉祐以前亦指日在清顯東坡送章子

平序以謂  仁宗一朝十有三牓數其上之三人凡

三十有九其不至於公卿者五人而巳盖爲士者知其

身必逹故自愛重而不肯爲非天下公望亦以鼎貴期

之故相與愛惜成就以待其用至嘉祐四年之制前三

名始不爲通判第一人才得評事簽判代還升通判又

任滿始除館職王安石爲政又殺其法恩數既削得人

亦衰矣觀天聖𥘉牓宋鄭公郊葉清臣鄭文肅公戩髙