Page:Sibu Congkan Xubian333-洪邁-容齋隨筆-12-05.djvu/85

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


嘉祐六年司馬公以修起居注同知諫院上章乞立宗

室爲繼嗣對畢詣中書略爲宰相韓公言其旨韓公攝

饗明堂殿中侍御史陳洙監祭公問洙聞殿院與司馬

舎人甚熟洙答以頃年曾同爲直講又問近日曾聞其

上殿言何事洙答以彼此臺諫官不相往來不知言何

事此一項温公私記之甚詳然則國朝故實臺諌官元

不相見故趙清獻公爲御史論陳恭公而范蜀公以諌

官與之爭元豐中又不許兩省官相往來鮮于子駿乞

罷此禁元祐中諫官劉器之梁況之等論蔡新州而御

史中丞以下皆以無章䟽罷黜靖康時諫議大夫馮澥