Page:Sibu Congkan Xubian334-洪邁-容齋隨筆-12-06.djvu/95

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


時可謂特立之士也柳子厚集有穆脩所作後叙云予

少嗜觀韓柳二家之文柳不全見於丗韓則雖目其全

至所缺墜亡字失句獨於集家爲甚凡用力二紀文始

幾定時天聖九年也予讀張景集中柳開行狀云公少

誦經籍天水趙生老儒也持韓愈文僅百篇授公曰質

而不麗意若難曉子詳之何如公一覽不能捨歎曰唐

有斯文哉因爲文章直以韓爲宗尚時韓之道獨行於

公遂名肩愈字紹先韓之道大行於今自公始也又云

公生於𣈆末長於宋初扶百丗之大教續韓孟而助周

孔兵部侍郎王祜得公書曰子之文出於今丗眞古之