Page:Sibu Congkan Xubian335-洪邁-容齋隨筆-12-07.djvu/25

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


之河中所謂舜城者宜歷丗奉之唯謹案張芸叟河中

五廢記云蒲之西門所由而出者兩門之間即舜城也

廟居其中唐張洪靖守蒲甞修飾之至熈寧之初垣墉

尚固曽不五年而爲埏陶者盡矣舜城自是遂廢又河

之中泠一洲島名曰中潬所以限橋不知其所起或云

汾陽王所爲以鐵爲基上有河伯祠水環四周喬木蔚

嘉祐八年秋大水馮襄了無遺迹中潬自此遂廢顯

顯者若此它可知矣東坡在鳯翔作凌虚臺記云甞試

登臺而望其東則秦穆之祈年橐泉其南則漢武之長

楊五柞其北則隋之仁壽唐之九成也計其一時之盛