Page:Sibu Congkan Xubian335-洪邁-容齋隨筆-12-07.djvu/70

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


坡垂似伏鼇崩崖露伏龜之語近於意重

    周蜀九經

唐正觀中魏證虞丗南顔師古繼爲祕書監請募天下

書選五品以上子孫工書者爲書手繕寫予家有舊監

本周禮其末云大周廣順三年癸丑五月雕造九經書

畢前郷貢三禮郭嵠書列宰相李榖范質判監田敏等

銜子後經典釋文末云顯德六年已未三月太廟室長

朱延熈書宰相范質王溥如前而田敏以工部尚書爲

詳勘官此書字畫端嚴有楷法更無舛誤舊五代史漢

隱帝時國子監奏周禮儀禮公羊榖梁四經未有印板